Jak navrhovat nové budovy po roce 2022 – nZEB ve zkratce

Během dvou hodin Vám na interaktivním webináři přehledně představíme, jak se od 1. 1. 2022 zpřísnily legislativní požadavky na výstavbu nových budov, co to znamená již pro samotný počáteční návrh budovy a jak vyřešit energetickou náročnost budovy. Webinář připravil náš lektor, který se přímo podílel na přípravě nové vyhlášky – informace přímo od zdroje!

nZEB v kostce pro stavitele

Od roku 2022 vstupuje v platnost nová legislativa, která klade důraz na zodpovědné a udržitelné stavění nových budov s téměř nulovou spotřebou tzv. nZEB (nearly zero energy buildings). Přijďte na náš webinář ZDARMA!