Desítky projektantů, architektů a energetických specialistů uspějí i po roce 2022!

Desítky odborníků se v loňském roce 2020 seznámili s novým přístupem k navrhování úsporných budov na našich nZEB webinářích. Vědí, jak splnit nové legislativní požadavky s co nejnižšími investičními náklady, orientují se v problematice a využívají zkušenosti přímo z praxe. Letos pokračujeme a už teď si chyťte své místo na podzimní termíny!

Známe parametry nZEB II

Architekty, projektanty a energetické specialisty čeká změna, na adaptaci mají čas do 1. ledna 2022. Známe parametry nZEB II a umíme Vás na ně připravit!